Fundament

Fundament

Het is noodzakelijk dat er binnen een organisatie kennis is van en inzicht is in de data die aanwezig is. Dit om redenen als efficiëntie, communicatie, rapportages maar ook wetgeving als GDPR. 

Organisaties hebben echter vaak verschillende data bronnen op verschillende afdelingen; denk hierbij aan tekst bestanden, spreadsheets, databases etc. Dit heeft als nadeel dat een deel van de organisatie geen idee heeft van het bestaan van data in een ander deel wat hergebruik en overkoepelende inzichten in de weg staat.

De Pilaren:

Organisaties willen graag hun data- & informatie management volwassen krijgen en Viewwave is hierbij uw partner.
Om dit te bewerkstelligen hanteert Viewwave de volgende basispijlers;

Mens

Het is noodzakelijk dat werkgever/nemer kennis heeft van data binnen de organisatie en inzicht heeft in de inhoud ervan. 

Viewwave heeft bij verschillende organisaties implementaties verzorgd en daarbij ervaring opgedaan om deze awareness te creëren. 

Proces

Om data binnen een organisatie efficiënt te benutten is data management cruciaal; Dit houdt in dat data verzameld dient te worden, wordt opgeslagen, beschermt maar daarbij ook tijdig beschikbaar, betrouwbaar en van voldoende kwaliteit is.

Viewwave heeft ervaring met het opzetten en beheren van verschillende data management en governance processen.

Technologie

Om het optimale van data binnen uw organisatie te benutten zijn er uiteenlopende technologieën beschikbaar.

Hierbij kunt u denken aan het inrichten van BI Proces Dashboards, het opzetten van Data Management middels een MDM platform en het analyseren van uw data middels Data Science & Machine Learning.

Alles afgestemd op uw organisatie & behoefte.

= Resultaat

Het beste resultaat wordt behaald als alle drie de pilaren van uw organisatie op orde zijn. Met een team van specialisten helpt Viewwave u de oplossing in praktijk te brengen.