Privacy beleid

Privacy beleid

Privacyverklaring Viewwave B.V.

Privacyverklaring Viewwave B.V, gevestigd aan Mozartlaan 222 3335 AJ Zwijndrecht NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://viewwave.nl
Mozartlaan 222
3335 AJ Zwijndrecht NL
The Netherlands +31 (0)6 55 19 19 59

Robert Laman is de Functionaris Gegevensbescherming van Viewwave B.V. Hij is te bereiken via robert.laman@viewwave.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Viewwave B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- cv en/of profiel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@viewwave.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Viewwave B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketinguiting
-       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-       U te informeren over mogelijke interim opdrachten en/of vaste dienstbetrekkingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Viewwave B.V neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Viewwave B.V.) tussen zit. Viewwave B.V gebruikt voor de opslag van gegevens een beveiligde omgeving. Voor de interne personeelsadministratie maken wij gebruikt van een salaris en boekhoudkantoor.

Waarvoor hebben wij uw gegevens

Viewwave B.V. zoekt personen voor interim inzetten. Hierbij hebben wij uw contact gegevens nodig om u te benaderen en te informeren over mogelijke opdrachten. Mocht u interesse hebben in een vaste dienstbetrekking of wilt u ingezet worden bij een van onze klanten dan dient Viewwave B.V. te beschikken over aanvullende gegevens buiten uw contact gegevens. Gedurende de periode dat wij namens u bemiddelen bij de klant zullen wij meerdere gegevens van u nodig hebben (CV, tarief). Mocht dit leiden tot een opdracht/arbeidsrelatie dan ontvangen wij van u kopieën van diploma’s, legitimatie en aanvullende financiële gegevens die benodigd zijn omtrent de relatie. Alle correspondentie zal ook worden opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Viewwave B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Standaard worden gegevens niet langer dan 12 maanden na verzameling bewaard. Bij het toevoegen van uw gegevens aan onze portefeuille kan de bewaar termijn langer zijn om u in de toekomst ook van dienst te zijn. Het gaat hier echter alleen om contactgegevens en een eventueel CV inclusief correspondentie. Overige niet relevante gegevens zullen niet bewaard blijven.

Buiten bovengenoemde bewaartermijnen zijn alle gegevens die benodigd zijn ten behoeve van een inzet en /of arbeidsrelatie onderhevig aan een bewaarplicht zoals gesteld in wet- en regelgeving. Deze gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Viewwave B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Viewwave B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Viewwave B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@viewwave.nl. We reageren zo snel mogelijk.

Viewwave B.V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Viewwave B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@viewwave.nl Wij zullen binnen 3 weken reageren. Viewwave B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring ongeacht de aard van deze wijziging of oorzaak. Download de privacy verklaring hier